Korkea kirurginen laatu

Potilasturvallisuuden tärkein takuu on kirurgin hyvä ammattitaito ja korkea moraali. Esteettinen plastiikkakirurgia on vaativaa, leikkauskohteena on terve kudos eli laatuvaatimukset ovat korkeat.

Lue lisää

Kotimaisuus ja paikallisuus

Yhteistyökumppanini Pihlajalinna ITE Joensuu on osa kotimaista Pihlajalinna-konsernia.

Lue lisää+ Valvira ohjeistaa botuliinihoitojen antamisesta 20.06.2019

Valvira (Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto) ohjeistaa botuliinihoitojen (esim. Botox) antamisesta seuraavaa:

Valvira katsoo, että botuliinitoksiinihoitojen antaminen on vaativaa lääketieteellistä osaamista edellyttävä toimenpide, joka on terveydenhuollon toimintaa myös silloin, kun hoitoja annetaan esteettisessä tarkoituksessa. Botuliinitoksiini on lääkeaine, jota voidaan antaa potilaalle vain Suomessa ammattiaan harjoittamaan oikeutetun lääkärin antaman lääkemääräyksen perusteella.

Lääkevalmisteyhteenvetojen mukaan botuliinitoksiinihoitoja saavat antaa vain asianmukaisen koulutuksen saaneet lääkärit, joilla on kokemusta hoitojen antamisesta ja vaadittavien laitteiden käytöstä. Valviran näkemys on, että lääkemääräyksen potilaalle antanut lääkäri voi siirtää botuliinitoksiinin pistämisen myös sellaiselle sairaanhoitajalle, terveydenhoitajalle tai kätilölle, joka on suorittanut botuliinitoksiinin pistämistä varten annetun koulutuksen. Laillistetun lääkärin on myös varmistuttava botuliinitoksiinihoitoja antavien sairaanhoitajien, terveydenhoitajien ja kätilöiden osaamisesta ja myönnettävä kirjallinen lupa näiden pistosten antamiseen.

Vastuu botuliinitoksiinihoidoista on lääkärillä myös niissä tilanteissa, joissa hän on siirtänyt pistämisen sairaanhoitajalle, terveydenhoitajalle tai kätilölle. Jos pistoksen antaja ei ole lääkäri, tulee se antaa lääkärin johdon ja valvonnan alaisena.

Valvira on laatinut botuliinitoksiinihoitojen antamisen edellytyksiä koskevan muistion, jonka tarkoituksena on ohjata botuliinihoitojen antajia ja informoida botuliinitoksiinihoitojen antamiseen liittyvistä perusperiaatteista.

Sosiaali- ja terveysministeriön lausunnot huomioon ottaen on katsottava, että botuliinitoksiinin käyttö toimenpiteen syystä tai tarkoituksesta riippumatta, edellyttää, että pistoksia antavat joko Suomessa ammattiaan harjoittamaan oikeutetut lääkärit terveydenhuollon toimintayksiköissä taikka muut botuliinitoksiinihoitojen antamiseen asianmukaisen koulutuksen saaneet laillistetut terveydenhuollon ammattihenkilöt, jotka toimivat terveydenhuollon toimintayksikössä  lääkärin johdon ja valvonnan alaisena. Botuliinitoksiinihoitoja voivat antaa myös itsenäisinä ammatinharjoittajina toimivat lääkärit, jotka ovat tehneet yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain 9 a §:ssä tarkoitetun ilmoituksen aluehallintovirastoon.

Kannanotto merkitsee sitä, että muiden kuin edellä mainitut vaatimukset täyttävien terveydenhuollon ammattihenkilöiden tulee lopettaa botuliinitoksiinihoitojen antaminen niiden käyttötarkoituksesta riippumatta. Terveydenhuollon palveluja tuottavan toimintayksikön ylläpitäminen ilman yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain mukaista lupaa, samoin kuin mainitussa laissa tarkoitetun ilmoituksen laiminlyöminen, on säädetty rangaistavaksi rikoslain 44 luvun 3 §:n nojalla. Terveydenhuollon toimintayksiköllä tarkoitetaan tässä sekä julkisen terveydenhuollon toimintayksikköä että yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain tarkoittamaa luvan saanutta terveydenhuollon toimintayksikköä.


Lue lisää:

Botuliinihoidot (valvira.fi)

+ Karjalaisessa juttu rasvaimusta 06.05.2019

Sanomalehti Karjalaisen 6.5.2019 ilmestyneessä numerossa on juttu rasvaimusta. Käyhän lukemassa tai katso juttu sähköisesti klikkaamalla tästä. 

+ ANAPLASTINEN SUURISOLUINEN LYMFOOMA 23.01.2019

Karheapintaisiin rintaimplantteihin on liitetty erittäin harvinaisen lymfooman riski.

Karheita rintaimplantteja käyttävillä naisilla on hyvin pieni, mutta lisääntynyt anaplastisen suurisoluisen lymfooman eli ALCL-lymfooman riski arpikudoksessa ja implantin läheisyydessä olevassa nesteessä. ALCL-lymfooma ei ole rintasyöpä. Se on harvinainen non-Hodgkinin lymfooma (immuunijärjestelmän syöpä).

ALCL-lymfoomaa on raportoitu maailmanlaajuisesti potilailla, joille on aiemmin laitettu karheapintaisia rintaimplantteja.

Useimmat potilaat diagnosoitiin, kun he hakeutuvat hoitoon oireiden takia (kuten kipu, turvotus tai epäsymmetria) ja nämä oireet kehittyivät alkuperäisten leikkausalueiden parantumisen jälkeen. Raportoiduissa tapauksissa ALCL-lymfooma (Anaplastic Large Cell Lymphoma) diagnosoitiin tavallisesti vuosia implanttileikkauksen jälkeen.

Jos käytät rintaimplantteja eikä sinulla ole oireita, mitään ylimääräistä ei tarvitse tehdä. Rintoja ja rintaimplantteja on edelleen tarkkailtava omatoimisesti ja tarpeen mukaan myös lääkärin vastaanotolla. 

Rinnan turpoaminen on siis syytä aina tutkia. Annan tarvittaessa mielelläni lisätietoja mikäli asia askarruttaa mieltäsi. Kevään aikana on tulossa valtakunnalliset suositukset asiaan liittyen.


FDA:n (US Food and Drug Administration) sivuilla on myös lisätietoa rintaimplanteista. Viimeisimmät tiedot pääset lukemaan klikkaamalla TÄSTÄ.

» Lue kaikki uutiset